Умови надання послуг школи TRYE

Останнє оновлення: 14 вересня, 2023

Цей документ є публічною офертою будь-якій фізичній особі укласти договір про надання освітніх послуг школою TRYE.

1. Основні терміни

Виконавець - школа TRYE, зареєстрована відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини у вигляді фізичної-особи підприємця TRYE, Inhaber Iegor Rudnytskyi.

Користувач - фізична особа, яка погодилась шляхом здійснення Акцепту цього Договору про надання Послуг.

Акцепт - погодження та прийняття Користувачем усіх умов цього Договору.

Договір - договір про надання Послуг Виконавцем Замовнику.

Послуги - освітні та консультативні послуги, а саме проведення онлайн (дистанційних) лекцій та/або семінарів, надання обмеженого доступу до відеозаписів лекцій та семінарів, надання зворотного зв’язку щодо виконаних завдань та надання інших навчальних матеріалів.

Курс - серія онлайн (дистанційних) лекцій та/або семінарів, відеозаписів лекцій та інших навчальних матеріалів, які об’єднані за ознаками схожості тем.

Заняття - онлайн (дистанційна) лекція, яка проводиться за допомогою програмного забезпечення у мережі інтернет.

Навчальні матеріали - електронні документи, тексти, презентації, діаграми, зображення, аудіоматеріали, застосунки, відеозаписи, записи Занять, які містять інформацію освітнього характеру і які є інтелектуальною власністю Виконавця та/або його партнерів.

Вебсайт - інтернет-сайт, який розміщений за доменною адресою http://trye.io та усіх субдоменах цієї адреси.

Вебсторінка - частина Вебсайту, яка містить інформацію стосовно Курсу або будь-яку іншу інформацію стосовно надання Послуг.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Послуг у сфері освіти Виконавцем Користувачу за оплату та відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги об’єднані для зручності у Курси, які надаються дистанційно через мережу інтернет.

2.3. Розклад, актуальна навчальна програма, вартість Курсу публікуються на відповідній Вебсторінці цього Курсу та/або надсилається у вигляді електронного листа при оплаті Курсу.

2.4. Виконавець має право змінювати розклад Курсу без згоди Користувача. У цьому випадку, Виконавець має повідомити про ці зміни Користувачу через електронну пошту не менш ніж за один день до початку проведення відповідного Заняття.

2.5. Акцептуючи цей Договір, Користувач підтверджує, що він ознайомився та погодився з умовами цього Договору.

3. Порядок укладання договору

3.1. Акцептом Користувача цього Договору вважається момент оплати Курсу, інформація про який розміщена на Вебсайті.

3.2. Користувач зобов’язується заповнити усі поля у формі оплати Курсу.

4. Порядок надання послуг

4.1. Виконавець завчасно, не менш ніж за годину до початку Заняття, надсилає Користувачу електронного листа із посиланням на дистанційну лекцію, яка організована у вигляді відеодзвінка. Користувач доєднується до відеодзвінка.

4.2. Виконавець має право залучати до проведення Заняття третіх осіб, які забезпечуватимуть належне проведення Заняття.

4.3. Користувач не має права проводити запис Занять самостійно, без дозволу Виконавця.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за належне інтернет з’єднання, яке необхідне для долучення до Заняття.

4.5. Користувач не має права передавати посилання на відеодзвінок Заняття третім особам.

4.6. Користувач зобов’язаний переконатись, що він має доступ до мікрофона та камери впродовж відеодзвінка Заняття.

4.7. Користувач не має права надавати доступ до пристрою, який під’єднаний до відеодзвінка Заняття на період проведення цього Заняття.

4.8. Після Заняття, Виконавець протягом двох днів надсилає Користувачу електронного листа із посиланням на запис Заняття. Доступ до цього відеозапису забезпечується на весь строк дії цього договору.

5. Вартість послуг, порядок оплати та політика повернення коштів

5.1. Виконавець надає Послуги Користувачу за оплату, окрім випадків коли безоплатність Послуги зазначено у явному вигляді.

5.2. Послуги розділені на Курси. Вартість Курсу публікується на Вебсторінці відповідного Курсу.

5.3. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість та валюту неоплачених Послуг без оповіщення або попередження Користувача.

5.4. Оплата Послуг здійснюється за допомогою платіжних систем, які використовує Вебсторінка Виконавця.

5.5. Послуги надаються виключно за умови повного внеску оплати (100% передоплати) до тієї дати, яка вказана на Вебсторінці відповідного Курсу, використовуючи Німецький часовий пояс (CEST, GMT+2).

5.6. Витрати пов’язані з конвертацією валюти оплачує Користувач.

5.7. Повернення коштів за оплачені, але ненадані Послуги можливо не менш ніж за 14 днів до початку Курсу, розклад якого опублікований на Вебсторінці відповідного Курсу. У цьому випадку, Користувач повинен письмово звернутись до Виконавця та запросити повернення коштів не менш ніж за 14 днів до початку Курсу.

5.8. Повернення коштів за оплачений Курс також можливе після проведення першого Заняття, але виключно до початку другого Заняття, згідно з розкладом курсу, який опубліковано на Вебсторінці або згідно з розкладом який було зазначено в електронному листі від Виконавця.

5.9. Повернення коштів за оплачений та наданий Курс, але не отриманий Користувачем за незалежних від Виконавця причин неможливе. У цьому випадку, Користувач отримує відеозапис проведених Занять та інших матеріалів, які пов’язані із відповідним Заняттям.

6. Відповідальність сторін

6.1. Виконавець не несе відповідальність за використання Користувачем набутих навичок та знань на практиці.

6.2. Користувач погоджується, що розмір відповідальності Виконавця не може перевищувати вартості наданих Послуг.

6.3. Будь-який обмін інформацією між Виконавцем та Користувачем шляхом листування та/або використанням месенджерів може бути розголошеним виключно з письмової згоди Виконавця.

6.4. Виконавець не надає гарантій щодо безпомилковості Навчальних матеріалів.

6.6. Користувач та Виконавець звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань передбачених цим Договором, якщо невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини є обставинами непереборної сили, які сторони не могли перебачити або попередити завчасно.

6.7. До форс-мажорних обставин відносяться:

a) Стихійні лиха природного характеру (повінь, смерч, ураган, град, циклон, буревій, ожеледь, снігові лавини, виверження вулканів, землетрус тощо) б) Лиха біологічного походження (пандемія, епідемія, локдаун тощо) в) Обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, акти тероризму, збройні конфлікти, диверсії, революції, масові заворушення, страйки, блокади, бойкоти, мобілізація, вибухи, відключення електроенергії, пожежа тощо)

6.8. Форс-мажорні обставини не звільняють Користувача від відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.

7. Вирішення розбіжностей та спорів

7.1. Розбіжності та спори між Виконавцем та Користувачем вирішуються шляхом переговорів. Якщо спор або розбіжність не вдається вирішити шляхом переговорів, він розглядається та вирішується у судовому порядку на території Федеративної Республіки Німеччини згідно з законодавством Федеративної Республіки Німеччини.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. Усі Навчальні матеріали опубліковані на Вебсайті та інших інтернет-ресурсах, до яких Виконавець надав доступ Користувачу, є об’єктами інтелектуальної власності Виконавця.

8.2. Навчальні матеріали мають бути використаними Користувачем виключно з метою освіти.

8.3. Користувач зобов’язується не передавати Навчальні матеріали та інші об’єкти інтелектуальної власності третім особам.

8.4. Користувач зобов’язується не розповсюджувати, не копіювати, не зберігати на будь-яких носіях та не використовувати в будь-яких комерційних цілях Навчальні матеріали та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності Виконавця.

8.5. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір без повернення коштів у разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Виконавця.

9. Персональні дані

9.1. Політика конфіденційності та захисту персональних даних є невіддільною частиною цього Договору.

9.2. З моменту Акцепту цього Договору, Користувач дає згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних.

9.3. Користувач погоджується на проведення фото-, відео-, та аудиозйомки Заняття за участю Користувача, якщо така зйомка проводиться під час надання Послуг. Такі матеріали можуть передаватись іншим Користувачам та/або можуть використовуватись Виконавцем в рекламних цілях.

9.4. Користувач погоджується на зберігання та використання повідомлень у чаті Заняття.

10. Термін дії договору

10.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Користувачем.

10.2. Термін дії цього Договору закінчується у момент закінчення Курсу, розклад якого публікується на відповідній Вебсторінці та/або зазначено в електронному листі.

10.3. Термін дії цього Договору може бути закінчений достроково у випадку розірвання цього Договору. Розірвання може бути спричиненим порушенням умов цього Договору Користувачем. В цьому випадку, Виконавець зобов’язаний повідомити Користувача про дострокове розірвання Договору протягом двох днів з моменту розірвання.

11. Норми поведінки на заняттях

11.1. Користувач зобов’язується дотримуватись норм поведінки стосовно співробітників та партнерів Виконавця, а також стосовно інших Користувачів.

11.2. В разі неприйнятної та неналежної поведінки Користувача, Виконавець може не допустити Користувача до онлайн Заняття. В цьому випадку, Користувач буде мати змогу подивитись Заняття виключно у вигляді відеозапису.

11.3. До неприйнятної та неналежної поведінки Виконавець включає:

  • використання ненормативної лексики
  • тролінг, образливі та принизливі зауваження та коментарі, особисті нападки
  • публічний та приватний харасмент
  • оприлюднення приватної інформації інших Користувачів без їхньої згоди
  • знаходження у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

11.4. Користувач погоджується, що вміст Послуги може містити ненормативну лексику в освітніх матеріалах.

12. Інші умови

12.1. З моменту акцепту цього Договору, Користувач погоджується на отримання рекламних матеріалів або анонсів Послуг Виконавця. Користувач може відкликати свою згоду у будь-який час.